Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Na X Walnym Zebraniu Członków Szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej w dniu 13.05.2014 wybrano władze Klubu na kolejną cztero-letnią kadencję:

 

 

Rada Klubu: 

 

kpt.ż.w. Krzysztof Pleskacz                                Przewodniczący

kpt.ż.w. Włodzimierz Grycner                             V-ce przewodniczący

kpt.ż.w. Aleksander Walczak                              V-ce przewodniczący

kpt.ż.w. Zbigniew Zaorski                                  Sekretarz

kpt.ż.w. Andrzej Łebiński                                   Skarbnik

kpt.ż.w. Mirosław Folta                                      Członek

kpt.ż.w. Jerzy Hajduk                                        Członek

 

Komisja Rewizyjna:

 kpt.ż.w. Bogusław Fiuk                                   Przewodniczący

kpt.ż.w. Franciszek Miedziński                        V-ce Przewodniczący

kpt.ż.w. Jerzy Niemiec                                    Członek

 

Rzecznik prasowy:

kpt.ż.w. Józef Gawłowicz 

 

 

Pełna lista członków Klubu Kapitanów według kolejności alfabetycznej: 

Barański Janusz  
Bąk Andrzej  
Bocewicz Janusz  
Choiński Ryszard  
Chrostowski Stanisław  
Chynowski Zdzisław  
Czader Stanisław  
Czapp Wiktor  
Czapp Krzysztof  
Daszkowski Eugeniusz  
Dziwota Tomasz  
Fiuk Bogusław Komisja Rewizyjna  - Przewodniczący
Folta Mirosław Rada Klubu - Członek
Fryszkowski Bogusław  
Gawłowicz Józef  
Głodkowski Wiktor  
Grycner Włodzimierz Rada Klubu - V-ce przewodniczący
Hajduk Jerzy Rada Klubu  - Członek
Jaroszek Tomasz  
Jasiński Lech  
Jawor Kazimierz  
Jeżowski Jacek  
Katkowski Lech  
Klimaszewski Wojciech  
Kochmański Józef  
Król Jan  
Kwiecińska Barbara  
Lewandowski Stefan  
Łebiński Andrzej Rada Klubu - Skarbnik
Marcewicz Paweł  
Michalak Andrzej  
Miedziński Franciszek Komisja Rewizyjna – V-ce przewodniczący
Mosiejczyk Jerzy  
Nastalczyk Edward  
Niemiec Jerzy  Komisja Rewizyjna - Członek
Nosal Zbigniew  
Nowaczyński Roman  
Oczki Kazimierz  
Onuszko Adolf  
Pietrusiewicz Sławomir  
Pleskacz Krzysztof Rada Klubu - Przewodniczący
Popławski Waldemar  
Poniński Krzysztof  
Prűffer Jan  
Prűffer Marcin  
Robaczyk Andrzej  
Roszak Andrzej  
Sadłowski Michał  
Sadowski Tadeusz  
Sak Zbigniew  
Salmonowicz Wiesław  
Siwek Jan  
Stanek Julian  
Szlosser Zbigniew  
Tarka Krzysztof  
Tijewski Gustaw  
Walczak Aleksander Rada Klubu - V-ce przewodniczący
Walczak Ryszard  
Wasik Ryszard  
Wyszyński Zdzisław  
Zaorski Zbigniew  Rada Klubu - Sekretarz
Zdrowski Zbigniew  
Zduniak Wiesław  
Żmudziński Leszek  

 

Członkowie honorowi:

Flis Stanisław
Karger Ryszard
Marszałek Elżbieta
Stopyra Jan
Szadokierski Witold