Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

                   

 

ZAPROSZENIE

 

Szczeciński Klub Kapitanów

Żeglugi Wielkiej

 

uprzejmie zaprasza w dniu 20.05.2014 r.

na

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

 

Kol. Kpt. ż.w. ...........................................

      .............................................................................

  w    I terminie godz. 16,00

 

  w II terminie godz. 16,30

 

  w Sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie

  ul. Wały Chrobrego 1/2  (IIpiętro)

 

 

      Za Radę Klubu

      Przewodniczący

 

kpt. ż.w. Wiktor Czapp                                        

     

 

 

Program zebrania

 

- Otwarcie obrad

- Powitanie Gości

- Wybór przewodniczącego, sekretarza

- Sprawozdania z działalności

  za okres 2009-2015

   - Rady Klubu

   - Komisji Rewizyjnej

   - Komitetu Pomnika tym „Którzy

      nie powrócili z morza”

- Udzielenie absolutorium

- Wystąpienia Gości

- Wybory Rady Klubu

- Dyskusja programowa

- Podjęcie uchwał