Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Szczecin 11.11.2017

 

 

MOWA WSTĘPNA I PROGRAM UROCZYSTOŚCI ODSŁONIĘCIA NASTĘPNYCH SZEŚCIU TABLIC WYBITNYCH I ZASŁUŻONYCH KAPITANÓW NA „SKWERZE KAPITANÓW”.

 

 

Dnia 11.11.2017 godz. 1111 (odśpiewaliśmy razem z chórem Akademii Sztuki Hymn do Bałtyku), godz.1200 odsłoniliśmy Tablice.

 

 

Uroczystość odsłonięcia tablic prowadził pomysłodawca i projektant wszystkich 12 tablic „Galerii Kapitanów” na „Skwerze Kapitanów” Kpt.ż.w. Włodzimierz Grycner.

 

1/ Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt otworzyć uroczystość odsłonięcia kolejnych sześć tablic WYBITNYCH I ZASŁUŻONYCH kapitanów.

Dzięki Pani Laurze Hołowacz na 70-cio lecie Szkolnictwa Morskiego w Szczecinie niedawno w maju odsłoniliśmy sześć tablic Świętej Pamięci Zasłużonych Kapitanów. Przez całe lato widziałem wycieczki ludzi czytających te tablice i robiących sobie przy nich zdjęcia.

Są to tablice:

1/ Kapitan-Kapitanów Kpt.ż.w. Konstanty Matyjewicz – Maciejewicz

2/ Kpt.ż.w. Antoni Ledóchowski

3/ Kpt.ż.w. Zbigniew Szymański

4/ Kpt.ż.w. Andrzej Huza

5/ Kpt.ż.w.j. Ludomir Mączka (Ludojad)

6/ Kpt.z.w.j. Kazimierz Jaworski (Kuba)

 

Tym razem pragniemy przybliżyć ludziom sylwetki żyjących, znanych, sławnych i zasłużonych kapitanów.

To „Pierwsze Kobiety Morza”:

1/ Pani Kapitan Żeglugi Wielkiej Kobylińska- Walas

2/ oraz Pani Kapitan Żeglugi Wielkiej Rybołówstwa Morskiego Trzeciak – Zawadzka.

To wieloletni Rektorzy WYŻSZEJ SZKOŁY MORSKIEJ W SZCZECINIE

3/ Kpt.ż.w. EUGENIUSZ DASZKOWSSKI

4/ Kpt.ż.w. ALEKSANDER WALCZAK,

To wykładowcy:

5/ Kpt.ż.w. LECH JASIŃSKI

6/ Kpt.ż.w. JÓZEF GAWOWICZ,

To także pisarze maryniści. To wychowawcy wielu pokoleń marynarzy i ludzi morza.

Tak jak to robią żeglarze nie bójmy się honorować żywych! Rozsławiajmy morze!

ŻYCZMY IM JAK NAJDŁUŻSZEGO ŻYCIA I PRZYBLIŻANIA NAM MORZA!

Pragniemy, żeby Ci Kapitanowie spotykali się z ludźmi i przybliżali mam historię Szkolnictwa Morskiego w Szczecinie, przybliżali historię gospodarki morskiej.

Dziękując Pani Laurze Hołowacz, proszę Panią o powiedzenie paru słów.

2/ Wystąpienie Pani Laury Hołowacz

3/ A teraz proszę rodziny, uczniów i przyjaciół o odsłonięcie Tablic:

a/ Tablicę Kpt.ż.w. Eugeniusza Daszkowskiego –odsłoniła córka Maja

Kapitan Eugeniusz Daszkowski urodzony w Wyszkowie, gdzie należał do Szarych Szeregów i gzie założył pierwsze koło LM. Jest Honorowym Obywatelem miasta Wyszków.

Kapitan Daszkowski przeszedł wszystkie stopnie morskiej kariery. To prekursor szkolnictwa morskiego w Szczecinie. W 1964/65 był zastępcą PSRM, potem w latach 1972-78 Rektorem WSM w Szczecinie. Za jego kadencji pozyskano dwa statki szkolne „Kapitan Ledóchowski” i „Rybak Morski”.

To największy pisarz marynista, napisał 25 książek i w dalszy ciągu pisze. Miesiąc temu wydał dwie książki a następna już gotowa.

b/Tablicę Kpt.ż.w. Kobylińską -Walas – odsłoniła wnuczka Magda i odczytała wzruszający list od swojej babci Kpt.ż.w. Danuty Kobylińskiej – Walas.

 

Szczecin 11.11.2017

 

List kpt.ż.w. Danuty Kobylińskiej – Walas

Drodzy Kapitanowie, Szanowni Państwo,

Bardzo żałuję, że nie mogę być z Wami osobiście, ale sól morska „pokąsała” moje stawy i przyjechać nie mogę.

Z całego serca dziękuję Wam, że zechcieliście mnie uhonorować tak pięknie.

Przede wszystkim dziękuję mojemu młodszemu koledze Kapitanowi Włodkowi Grycnerowi, za jego nieoceniony wkład pracy i zaangażowanie w sprawy morskie.

Życzę Wam zdrowia i pogody ducha.

Wasza „Żaba”

 

Na ręce wnuczki dla kpt.ż.w. Danuty Kobylińskiej – Walas, Kpt.ż.w. Włodzimierz Grycner przekazał małą tablicę, a kpt.ż.w. Jerzy Niemiec bukiet kwiatów.

Kapitan Danuta Kobylińska – Walas to Pierwsza Kobieta Kapitan Żeglugi Wielkiej W Historii Polski. Spędziła na morzu około 40 lat. A przeszła bardzo trudną drogę od chłopca okrętowego do kapitana. Była znana na całym świecie. Gościła na pierwszych stronach gazet, zapraszały ją największe stacje telewizyjne, w wielu portach była honorowym gościem i oddawano jej symboliczne klucze do miasta. W Hawanie strzelały na wiwat armaty na Jej powitanie. Dowodziła największymi statkami PŻM-u, a załogi Ją uwielbiały.

W latach 1981-86 była przedstawicielem Biura Radcy Handlowego w Tunisie, gdzie darzono Ją wielkim szacunkiem i nazywano Madame Commandante.

c/ Tablicę Kpt.ż.w. Aleksandra Walczaka – odsłoniła żona Majka

Prof. dr kpt. ż.w. Aleksander Walczak to współtwórca polskiego wyższego szkolnictwa Morskiego. Absolwent Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej i WSE. Zastępca dowódcy na ORP „Błyskawica”. Dziekan i współtwórca WSMW w Gdyni. Jako Kmdr przeszedł do rezerwy i został kierownikiem wydziału nawigacyjnego w PSRM w Gdyni. Jednocześnie pływał na statkach rybackich i handlowych uzyskując kolejne dyplomy do stanowiska kapitana. W 1966r. został Kierownikiem Wydziału Nawigacyjno-Połowowego w PSRM i wykładowcą w PSM w Szczecinie.

Przyczynił się do budowy statków szkolnych „Kapitan Ledóchowski”, „Rybak Morski” i „Nawigator XXI”..

Przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej, zostając przez dwie kadencje Rektorem WSM w Szczecinie.

Jest ogólnie podziwianym i szanowanym wykładowcą i kapitanem.

d/ Tablicę kpt.ż.w. Lecha Jasińskiego – odsłonił przybyły z Norwegi wnuk Piotr Jasiński.. Kapitan Lech Jasiński był przez wiele lat wykładowcą astronomii w Państwowej Szkole Morskiej i Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie. Dowodził wieloma statkami Polskiej Żeglugi Morskiej i promami Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.

e/ Tablicę kpt.ż.w. rybołówstwa morskiego - Trzeciak-Zawadzka –odsłonił syn Dominik Zawadzki. kpt.ż.w. rybołówstwa morskiego jest jedyną kobietą, która dowodziła trawlerami we wszystkich trudnych rejonach, na Morzu Barentsa i wodach podbiegunowych, udowadniając, że najtrudniejszy zawód morski, rybaka morskiego może być uprawiany przez kobietę.

f/ Tablicę kpt.ż.w. Józefa Gawłowicza –osłoniła żona Regina. Kapitan Józef Gawłowicz był wykładowcą Państwowej Szkoły Morskiej i Wyższej Szkoły Morskiej, jednocześnie ucząc zawodu marynarza studentów na statkach szkolnych. Ma w swym dorobku kilkanaście książek marynistycznych.

W podziękowaniu za tablicę kpt.ż.w. Józef Gawłowicz wygłosił krótką mowę okolicznościową.

4/A teraz prosimy naszego księdza „Duszpasterza marynarzy” Stanisława Flisa o pokropienie tablic i błogosławieństwo.

Następnie Ks. Stanisław Flis wygłosił mowę okolicznościową i pokropił tablice specjalnym „Berłem marszałkowskim”.

5/ Czy ktoś z obecnych chciałby zabrać głos.

Głos zabrali:

a/ Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Wojciech Ślączka.

b/ Prezes Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego dr inż. Zbigniew Zalewski.

c/ Dziekan Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie prof. dr hab. inż. st. of. Paweł Zalewski.

6/ Dziękujemy wszystkim za przybycie. Zachęcamy do obejrzenia i przeczytania tablic.

 

Kpt.ż.w./kpt.ż.ś/Pilot Morski inż. Włodzimierz Grycner