Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Prezes Zarządu PPU "PORT RYBACKI GRYF" Sp. z o.o.

Pan Paweł Stępień

 

 

APEL

O OCRHONĘ ZABYTKÓW ŁASZTOWNI

       Nasz kochany Szczecin pięknieje. Powstają nowe obiekty, które u jednych wywołują zachwyt, a u innych uczucia mieszane. Mozolnie, ale jednak powstają nowe połączenia komunikacyjne, które nam oraz przyszłym pokoleniom mają zapewnić w miarę komfortowe porzemieszczanie się po naszej aglomeracji. Wszyscy chcielibyśmy, by odbywało się to sprawniej i lepiej. Jednak po długim okresie marazmu, miasto Szczecin powoli zaczyna się odradzać. Zawdzięczamy to wielu czynnikom. Umiejętne wykorzystanym środkom unijnym, przedsiębiorczości i zaradności szczecinian oraz wszystkim osobom wybranym lub nominowanym na kluczowe funkcje i stanowiska w samorządach, instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach.

       Dobry gospodarz nie żyje tylko dniem dzisiejszym. Patrzy, albo powinien przynajmniej patrzyć w przyszłość. Takie cechy są od dobrego gospodarza pożądane. Tereny nad Odrą pozytywnie się zmieniają. Odrodził się z popiołów piękny Bulwar Piastowski. Przestrzeń ta jest sensownie i skutecznie wypełniana. Miasto powoli, ale jednak zbliża się do rzeki. Na Wyspie Grodzkiej powstaje nowa marina. Nabrzeże Starówki na Łasztowni wróciło do miasta. W niedalekiej przyszłości temu rejonowi będzie przywracany blask przytulnej enklawy turystyczno-muzealnej. Aby jednak do tego doszło należy obecnie zadbać o istniejące w rejonie Łasztowni zabudowania historyczne. Pierwszą jaskółką tego nowego trendu jest odbudowa budynku Starej Rzeźni, który oprócz funkcji biurowych będzie spełniał funkcję turystyczno-muzealno-konferencyjną. Oglądając odbudowany budynek, zwróciliśmy uwagę na pozostałe obiekty tworzące kompleks dawnej Rzeźni Miejskiej na Łasztowni. Bardzo zaniepokoił nas ich fatalny stan. Czy na Starej Rzeźni skończy się trend odbudowy? Nurtują nas uzasadnione obawy, że jeśli zniszczenia będą postępowały w takim tempie, to niebawem może okazać się, że już nie będzie co remontować.

      Dlatego, jako Stowarzyszenia Morskie Miasta Szczecina, apelujemy do włodarzy tego rejonu Szczecina o perspektywiczne, a nie koniunkturalne myślenie i podejmowanie decyzji, które w określonym czasie, spowodują powstanie na Łasztowni przyjaznej enklawy z odremontowaną zabudową, która będzie spełniała funkcje zarówno turystyczne, muzealne jak i inne pozwalające się cieszyć nowym specyficznym rejonem miasta tak stałym mieszkańcom jak i turystom. Aby tak się stało, już w chwili obecnej użytkowanie tych obiektów przez PORT RYBACKI GRYF powinno być zminimalizowane w taki sposób, aby nie degradować bieżacym użytkowaniem istniejącej substancji. Należy występować ze śmiałymi koncepcjami wychodzącymi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Oczekujemy, że Prezydent Miasta Szczecina, jako dobry, myślący pespektywicznie gospodarz będzie podpowiadać rozwiązania i rozliczać z zwartych cząstkowych umów, które wiodą do spójnego celu.

 

Szczecin, 11.03.2015r.                                                                        STOWARZYSZENIA MORSKIE MIASTA SZCZECINA

 

 

Do wiadomości:

1. Pan Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecin

2. Miejski Konserwator Zabytków

3. Wojewódzki Konserwator Zabytków

4. Kurier Szczeciński

5. Głos Szczeciński

6. Gazeta Wyborcza

7. Obserwator Morski

8. TVP Oddział Szczecin

9. Polskie Radio Szczecin

 

Kliknij tutaj aby obejrzeć apel wraz z podpisami sygnatariuszy.