Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Tradycyjnie już uroczystości rozpoczęły się 2 pażdziernika o godzinie 18-tej na Cmentarzu Centralnym, przy pomniku poświęconym „Tym, którzy nie powrócili z morza”. Uroczystości rozpoczęły się ustawieniem wokół pomnika szpaleru studentów z płonącymi pochodniami. Dokładnie o godzinie 18-tej rozległ się głos dzwonu okrętowego, na którym „wybito szklanki”. Prowadzący rozkazał wprowadzenie sztandaru Akademii oraz kompani reprezentacyjnej. Orkiestra 8 flotylli Marynarki Wojennej ze Świnoujścia uświetniła uroczystości. Przy dźwiękach hymnu narodowego podniesiono na maszcie banderę Polskiej Marynarki Handlowej.

         Prowadzący odczytał apel pamięci, wymieniając wykładowców i absolwentów Szkoły Morskiej, którzy oddali swoje młode życie w obronie naszych morskich granic w czasie II wojny światowej. Wymienił też nazwiska tych, którzy z naszego grona odeszli oraz tych, którzy pełniąc swoje codzienne obowiązki nie powrócili do swych bliskich.

         Na zakończenie na płycie pomnika delegacje Akademii Morskiej, Przedsiębiorstw Morskich oraz Związków Zawodowych i Organizacji Branżowych złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Na zakończenie orkiestra zagrała popularną melodię „Morze nasze Morze”. Wyprowadzono sztandar i kompanię reprezentacyjną. Tym akcentem uroczystości przy pomniku zakończono.

         Uroczystości inauguracyjne przy pomniku dla nowo przyjętych studentów mają dwa ważne aspekty.

         Pierwszy, to aspekt oddania hołdu tym ludziom morza, którym okrutny los nie pozwolił dopłynąć do portu przeznaczenia. Niezależnie od miejsca tragedii, obszaru morza czy oceanu, niezależnie od rodzaju statku czy zajmowanego stanowiska, w symbolicznym tym pomniku zawarliśmy nazwiska i naszą pamięć o tych, którzy wypełniając swoje codzienne obowiązki oddali swoje młode życie. Oddajemy hołd ludziom dla których żeglowanie i uprawianie morza było naturalną potrzebą.

         Drugim aspektem jest to, aby uświadomić młodym ludziom wstępującym w zawód marynarza, że żywioł morza nie jest ani wrogi, ani przyjacielski, ale jest bezwzględny i wymaga od marynarza ciągłego napięcia jego uwagi, aby nie zostać pokonanym. Żywioł morza i oceanów nie pozwala się lekceważyć i nie ma tu znaczenia, czy dzieje się to na Bałtyku czy na Pacyfiku. Odkąd trwa żegluga i tak długo, jak będą pływały statki po morzach i oceanach, zdarzają się i będą się zdarzały katastrofy morskie. Doskonalsze technicznie statki, doskonalsze środki łączności oraz czujniejsze służby ratownicze mogą jedynie ograniczyć obfite żniwo, jakie zbierają morskie katastrofy.

         W dniu 3-go października o godzinie 1100 rozpoczęły się uroczystości u podnóża Wałów Chrobrego. Ustawiono pododdziały studentów pierwszego rocznika. Orkiestra wprowadziła sztandar uczelni i kompanię reprezentacyjną Akademii. Prowadzący ceremoniał złożył raport Rektorowi, który dokonał przeglądu pododdziałów. Przy dźwiękach hymnu narodowego podniesiono na maszcie banderę Polskiej Marynarki Handlowej.

         Następnie przemówienie inauguracyjne wygłosił rektor Akademii prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma, który w swoim wystąpieniu podkreślił stałą dbałość o rozwój uczelni tak, aby kształcić na najwyższym poziomie, zachowując doskonałą jakość badań naukowych. Wykonywane przez Akademię badania nie są to projekty odkładane na półkę, lecz badania stosowane i wdrażane w gospodarce morskiej Polski oraz Unii Europejskiej.

         Akademia Morska w Szczecinie odegrała bardzo ważną rolę przy pracach koncepcyjnych gazoportu w Świnoujściu. Zespoły naszych naukowców uczestniczyły także w pracach projektowych modernizacji toru wodnego Szczecin – Świnoujście. W dalszym ciągu swego wystąpienia rektor oświadczył, że nasza uczelnia ma uprawnienia habilitacyjne na Wydziałach Nawigacyjnym i Mechanicznym oraz posiada uprawnienia doktoryzowania w trzech dyscyplinach. W tym roku akademickim rozpoczynamy procedury otrzymania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Morskiego.

         Rektor zwracając się do studentów nowo przyjętych podkreślił, „ przed wami wielka szansa – możliwości zdobycia pięknego, ale też trudnego zawodu. Sukces w życiu zawodowym wymagać jednak będzie dużego wysiłku, pracy, poświęcenia, ale i zapału”.

         Kolejnym punktem programu była immatrykulacja nowo przyjętych studentów oraz złożenie ślubowania na sztandar uczelni delegowanych z każdego pododdziału studentki i studenta. Po ślubowaniu orkiestra zagrała  „Gaudeamus igitur”

         W wystąpieniach okolicznościowych zaproszonych gości, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żeglugi odczytała list od wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury, pani prof. Doroty Pyć. Wystąpił też Wojewoda Zachodniopomorski pan Marek Tałasiewicz, składając Akademii gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów dla dobra Polski Morskiej.

         Z kolei tradycyjnie już podczas inauguracji roku akademickiego wręczono promocje doktorskie. Wręczono też odznaczenia państwowe i resortowe. Medale Edukacji Narodowej, Medale za długoletnią służbę oraz inne odznaczenia i nagrody. Srebrną Odznakę Gryfa Zachodniopomorskiego w uznaniu dla zasług dla Pomorza Zachodniego otrzymało Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie (Śledziołapy). Odznakę w imieniu Stowarzyszenia odebrał z rąk wojewody prezes inż. kpt. ż.w. Anatol Magdziak.

         Na zakończenie uroczystości odbyła się przy dźwiękach orkiestry defilada pododdziałów ze sztandarem uczelni i kompanią reprezentacyjną na czele. Pododdziały przemaszerowały przed trybuną honorową, na której stały władze i senat uczelni oraz zaproszeni goście.

         O godzinie 1200 odbyło się w gmachu uczelni spotkanie rodziców nowo przyjętych studentów z dziekanami poszczególnych wydziałów. Udostępniono też do zwiedzania uczelnię oraz gabinety dydaktyczne. W sali senatu Akademii spotkali się zaproszeni goście z władzami uczelni. Wystąpił chór Akademii Morskiej. Wykonał kilka tematycznych morskich pieśni. Należy też zaznaczyć, że nasz akademicki chór pod dyrekcją pani Sylwii Fabiańczyk- Makuch odnosi coraz częstsze sukcesy w występach na terenie naszego kraju, a także na występach zagranicznych.

         Nowości w roku akademickim 2015-2016 – na Akademii Morskiej uruchomiono nowe specjalności: 1) Żeglarstwo morskie, 2) Eksploatacja systemów bezzałogowych, 3) Eksploatacja siłowni jachtów motorowych, 4) Eksploatacja portów jachtowych, 5) Eksploatacja terminali kontenerowych.

         Na zakończenie jeszcze kilka cyfr. Ogółem w Akademii Morskiej w Szczecinie naukę pobiera 4100 studentów łącznie na wszystkich wydziałach i specjalnościach. W naszej uczelni z roku na rok zwiększa się ilość studentów zagranicznych z takich państw jak Białoruś, Rosja, Ukraina, a nawet jeden student z Uzbekistanu. Nabór na studia niestacjonarne jeszcze trwa.

         Na rok akademicki 2015-2016 przyjęto:

  • Wydział Nawigacyjny: 471 osób, w tym 100 dziewcząt oraz 26 studentów obcokrajowców.
  • Wydział Mechaniczny: 141 osób, w tym 3 dziewczęta oraz przyjęto najwięcej obcokrajowców z Ukrainy.
  • Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Morskiego: 266 osób, obcokrajowcy to studenci z Ukrainy i Białorusi (dane cyfrowe uzyskałem od rzecznika prasowego Akademii).

        

         Zakończyły się uroczystości inauguracyjne, a zaczęła się ciężka i systematyczna nauka dla dobra Polski Morskiej

 

 

                                               Z inauguracji  roku akademickiego 2015 – 2016

Akademii Morskiej w Szczecinie opisał

Wiktor Czapp kpt. ż.w.

 

 

Szczecin 5 październik 2015 rok